Identifying Land Use Conflict Based on Ecosystem Service Trade-Offs in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, China
Qinhua Ke, Qiaowei Zhou, Chuanzhun Sun, Jinggang Li, Can Li, Qingying Zhu
Tropical Geography . 2023, (7): 1426 -1439 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003711