Eco-Environmental Geological Features of Mangrove in Dongchong, Shenzhen City
Wei Lu, Xiaoling Yin, Peng Gong, Hongyan Zhang, Shunmin Yi, Qiongyi Qiu
Tropical Geography . 2023, (11): 2167 -2177 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003772