Population Status and Conservation Strategy of the Rare and Endangered Plant Glyptostrobus Pensilis in Guangzhou
CHEN Yuqing,WANG Ruijiang,ZHU Shuangshuang,JIANG Aolin,ZHOU Lianxuan
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (6): 944 -951 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002898