Socio-spatial Segregation of New Migrants in Shenzhen, China
Wu Rong, Pan Zhuolin, Liu Ye, Li Zhigang
Tropical Geography . 2019, (5): 721 -731 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003149