Behavior Characteristics of Food Shopping of Guangzhou Residents in the Age of Online Shopping
Deng Qinghua, Xue Desheng, Gong Jianzhou
Tropical Geography . 2019, (5): 780 -789 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003171