Innovative Development Path of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in the New Period
Hong'ou Zhang, George C S Lin, Shenjing He, Gengzhi Huang, Yuyao Ye, Chengliang Liu, Yan Luo, Yu Yang, Helin Liu, Fenghua Pan, Shengjun Zhu, Yurui Li, Zhiding Hu, Zhenshan Yang, Xia Zhou, Qitao Wu, Ren Yang, Wei Sun, Haitao Ma, Yutian Liang, Fenglong Wang, Ning An, Zhenjie Yuan, Yan Guo, Guangliang Xi, Xiaohui Hu, Qiang Lin, Yi Liu, Jie Huang
Tropical Geography . 2023, (8): 1453 -1478 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003720